atkimšti


atkimšti
atkim̃šti vksm. Atkim̃šti alaũs bùtelį.

.

Look at other dictionaries:

  • atkimšti — atkim̃šti, àtkemša, atkim̃šo tr. ištraukti kamštį; ištraukiant kamštį, atidaryti, atkišti: Atkimšk pusbonkį Ds. Kaip atkimšo alų, tai net palubėn ištyško Ds. Dėkui, miela šeiminyke, až bačkelę šitą, kai išgersma, išragausma, atkimši ir kitą… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atkamšyti — iter. atkimšti. 1. daugelį atkimšti, atkišti: Atkamšyk butelius Rm. | refl. tr.: Kad negirdi, ausis atsikamšyk Šmn. 2. prk. atidavinėti, atkaišioti: Skolas jau atkamšiau Lk. Žadėjo žirniais, bulvėmis atkamšyti (skolą atiduoti) rš. Niekas tavęs… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apkimšti — apkim̃šti, àpkemša, apkim̃šo tr. 1. aplinkui ko kimšti, murdyti: Onutė baltu rankšluosčiu apkimšo senolaitės (mirusios, grabe) burną Žem. | refl.: Apsikemšu popieriais ir einu Kdn. 2. murdant kuo apkloti, apdengti: Apkim̃šk kūtę šiaudais J.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atitaisymas — atitaĩsymas sm. (1), attaĩsymas (1); LC1883,2 → atitaisyti: 1. NdŽ Gręžinio atitaisymas GTŽ56. 2. Ser, NdŽ, KŽ Klaidų atitaĩsymas DŽ1. Iš ryto telegrafavo Berlynui, kad jūsų bloke mirė šiąnakt aštuoni, dabar pasiuntė atitaisymą – kad septyni,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atitaisyti — tr. 1. Š, NdŽ, KŽ pašalinti gedimus, tinkamai sutvarkyti: Tas nutrūko, tas nūdilė, kitas apvirto – viską reikėjo atitaisyti Trk. Peilis į vieną pusę nuverstas, – kai tik atitaisiaũ Jrb. Reikė attaisyt, ba rudenį sugriuvo [bulvių rūsys] Dg. Pas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atitraukti — atitraukti, ia, ė K, Š, ŠT7,9, NdŽ, DŽ1; LL118,119, M, atatraukti Š; SD1105,209,215, SD209,215,218, attraukti I, GrvT46; Q15, H, H153, R, R4,202, MŽ, MŽ5,268, Sut, N 1. tr. paviršiumi atitempti, atvilkti, atitęsti ligi kur: Atitraukti ratus iki… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atkarkavoti — ×atkarkavoti tr. Slm atkimšti butelį: Piršlys buteliuką jau atkarkavojo ir su kieliškėliu visus čėstavojo LMD(Kš). karkavoti; atkarkavoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atkišikas — atkišìkas sm. (2) Pn prietaisas kamščiams atkimšti, atkimštukas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atkišti — atkìšti, àtkiša (atàkiša), o (àtkišė, atàkišė) 1. tr. tolyn nuo savęs tiesti: Aleksandras, pamatęs troboje nepažįstamą, priėjo prie jo ir atkišo ranką sveikintis A.Vencl. Edvardas stovėjo atkišęs čia vieną koją, čia antrą A.Vien. Bergždžiai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atmušti atmuša atmušė — atmùšti, àtmuša, àtmušė 1. tr. SD208, KI25 sulaikyti, atremti puolimą, smūgį: Atmušim visus puolimus rš. Jis jų kardus atmušė ir jiem abiem galvas nukirto BsPIII182. Atmušk jų strėlas degančias, mus nužudyti geidžiančias Mž54. | prk.: Ineini… …   Dictionary of the Lithuanian Language